Kontekst kolektiv bazira svoj rad na procesu povezivanja kritičke teorije i prakse, polja umetnosti i kulture sa levo orijentisanim društvenim delovanjem. U kontinuiranom delovanju od 2006. godine Kontekst kolektiv koristi različite forme i metodologije istraživanja poput izložbi, publikacija, umetničkih radova, (samo)obrazovnih projekata, aktivističkih akcija, bavi se promišljanjem uslova u kojima ta proizvodnja nastaje i doprinosi artikulisanju savremene društvene realnosti, političkih i ekonomskih odnosa i traženju alternativa.

Projekti

Događaji

Biblioteka