Portal Mašina

Kritička mašina

Projekat Mašina se bavi političkom i medijskom edukacijom i produkcijom koja se sastoji od redovnih edukativnih i radnih sastanaka sa učesnicima u projektu, proizvodnje teksta i drugih medijskih sadržaja.

Naš veb sajt masina.rs pokrenut je tokom prve godine realizacije projekta Kritička mašina i na njemu se nalaze svi tekstovi koje su učesnici pisali od početka seminara, kao i tekstovi spoljnih saradnika i izbor tekstova iz drugih medija. Kolektiv okupljen oko projekta – koji se sastoji od učesnika iz obe generacije polaznika (2014; 2016) koji su sada organizovani kao urednički kolektiv Masina.rs.

Projekat se bavi prevazilaženjem kontinuiranog nedostatka levog javnog diskursa koji se bavi urgentnim društveno-političkim i ekonomskim pitanjima u Srbiji, regionu i na međunarodnom nivou. U isto vreme, projekat doprinosi jačanju javnog interesa za medijsku sferu podizanjem svesti i informisanjem šire javnosti o otporu i borbama radnica i radnika, progresivnim društvenim pokretima, raznim sindikalnim aktivnostima, radom brojnih levih aktera na lokalnoj sceni, kao i o mnogim aktivnostima samoorganizovanih progresivnih pojedinaca i grupa.

Projekat Kritička mašina, analitički postavljen i zasnovan na istraživanju, zamišljen je kao doprinos stvaranju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje levih analiza u Srbiji, bavi se kritikom (dominantnih) društvenih pojava dostupnih široj javnosti i jačanju političke, medijske i organizacione infrastrukture.

U svom radu kontinuirano smo se bavili mnogim temama važnim za pomenute radničke i progresivne društvene borbe. Posvećeni smo praćenju procesa koji odražavaju šire društveno-političke borbe od velike važnosti za sve ljude, na koje treba dalje skrenuti pažnju javnosti, informisati o njima i dati nove važne analize i perspektive. Te teme su: radničke borbe (radnička prava), borbe za prirodne resurse i energetsku pravdu (životnu sredinu), ženska prava, LGBT prava, geopolitički odnosi u regionu i Evropi, dostupnost javnih usluga i resursa, kulturna politika, kao i društveno-političko i kulturno-umetničko antifašističko i emancipatorsko nasleđe i savremene antifašističke borbe.

Najnovije na masina.rs ↓