O nama

Kontekst kolektiv bazira svoj rad na procesu povezivanja kritičke teorije i prakse, polja umetnosti, kulture i medija sa progresivnim društvenim delovanjem. U kontinuiranom delovanju od 2006. godine Kontekst kolektiv koristi različite forme i metodologije istraživanja poput izložbi, publikacija, umetničkih radova, (samo)obrazovnih umetničkih i medijskih projekata, aktivističkih akcija, bavi se promišljanjem uslova u kojima ta proizvodnja nastaje i doprinosi artikulisanju savremene društvene realnosti, političkih i ekonomskih odnosa i traženju alternativa.

U našoj praksi bavimo se istraživanjima koja realizujemo zajedno sa aktivistima, umetnicima, radnicima u kulturi i medijima, sindikatima, kao i drugim političkim akterima, organizujemo obrazovne programe, medijsku produkciju, konceptualizujemo izložbe, umetničke radove i realizujemo ih kroz kolektivne prakse saradnje. Smatramo da su podele između profesija krajnje problematične jer održavaju podelu rada kakvu poznajemo, pokušavamo da zamaglimo ove granice i hibridizujemo prostor rada baveći se različitim vrstama aktivnosti. Važno nam je da naša politička pozicija bude dovoljno jasna da bude razumljiva široj publici, a ne samo onima koji su „adekvatno obrazovani“ i samim tim „sposobni“ da je pročitaju.

Počeli smo sa radom početkom 2006. godine u okviru dugoročnog projekta pod nazivom Kontekst galerija. Ovaj projekat pokrenut je u okviru programske linije koja se zvala Forum mladih u Kulturnom centru „Stari grad“, kao pokušaj da se deo ovog centra transformiše u mesto autonomnog obrazovanja i istraživanja u oblasti savremene vizuelne umetnosti i kulture. Posle marta 2010. godine, usled različitih pritisaka u vidu zvaničnog zahteva za prekidanje programa Kontekst galerije u okviru Centra za kulturu „Stari grad“, kao i zanemarivanja međusobne komunikacije od strane novog rukovodstva – doneli smo odluku da okončamo svoj rad u ovom prostoru. Međutim, odluka da zatvorimo galeriju Kontekst je u najvećoj meri prouzrokovana našim neslaganjem sa politikom nove kulturne institucije.

Od oktobra 2013. do početka 2019. zajedno sa grupom aktivista i aktivistkinja bili smo angažovani na pokretanju i organizovanju Društvenog centra „Oktobar“. U okviru pomenutog prostora pokrenuli smo i realizovali različite umetničke, obrazovne i medijske projekte od kojih je najznačajniji medijski projekat Kritička mašina i u vezi s tim, online magazin masina.rs, koji realizujemo od 2014 pa sve do danas.

Tokom prvog kvartala 2019. godine pronašli smo zaseban kancelarijski prostor za naše radne aktivnosti koji se nalazi na trgu Nikole Pašića 7, u zgradi Borbe.