O solidarnosti

video rad [2013]

Video rad pod nazivom O solidarnosti  rezultat je istraživačkog rada sprovedenog u Beogradu i Zagrebu tokom 2011. i 2012. godine, kao i prethodno producirane radio-drame, organizovanog javnog razgovora i izložbe u Beogradu. Njegova osnovna namera je da se aktualizuje deo zaboravljene istorije revolucionarnih studentskih borbi u Kraljevini Jugoslaviji i istakne povezanost studenata, njihova borba, komunikacija i solidarnost koja je često išla i van granica studentskog pokreta. Audio-vizuelna instalacija bazirana je na jukstapozicioniranju različitih arhivskoj građi prikupljenoj u Beogradu i Zagrebu (saopštenja i letci studenata iz 30-ih godina XX veka, medijski izveštaji sa plenuma i protesta, policijski zapisnici, novinski članci, fotografije i sl.) i savremenih snimaka različitih radničkih, studentskih i urbanih borbi. Ovako povezan vizuelni i audio materijal svedoči o teškoj borbi i represiji sa kojim su se suočili društveni pokreti 30ih godina XX veka, ali i o hrabrim istupima protiv savremene „bezalternativnosti“. Ujedno, rad pokazuje potrebu za stvaranjem šireg društvenog pokreta koji će dovesti i do jačanja svih partikularnih pozicija i zahteva.

Video rad (13’52”) možete da pogledate ovde.

Studentski protesti i blokade zasnovane na principima plenuma, kao direktno demokratskog studentskog tela – poput onih održanih na Filozofskom  fakultetu u Beogradu tokom 2011. godine ili Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine – sve su češća pojava na univerzitetima Beograda, Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Novog Sada i ostalih gradova naših prostora. Ključni ciljevi svih ovih protesta odnose se na mogućnost ostvarivanja javno finansiranog obrazovanja dostupnog svima, zatim odbrane autonomije univerziteta i studentskog samoorganizovanja.

Iako ta činjenica gotovo da i nije poznata u javnosti, studentske borbe bazirane na principima direktne demokratije bile su vrlo prisutan oblik organizovanja i u naprednim, to jest, revolucionarnim studentskim pokretima na Beogradskom univerzitetu i Zagrebačkom sveučilištu između dva svetska rata, a naročito tokom 30-ih godina XX veka. Tadašnji kapitalistički poredak, ekonomska kriza i opšta fašizacija društva, samo su neke od mogućih sličnosti koje možemo da uočimo u društvenoj, političkoj i ekonomskoj situaciji sa kojom se suočavaju današnji studenti. Koliko su tadašnje studenske borbe bile važne u istoriji studentskog organizovanja govore i istorijski podaci o broju studenata uključenih u njih; otprilike polovina od ukupnog broja studenata na BU bila je uključena u napredne studentske pokrete.

Koncept:

Vida Knežević i Marko Miletić

Montaža i video dizajn:

Andreja Mirić

Naracija (interpretacija arhivskog materijala):

Vilim Matula, Maja Katić, Petar Cvirn, Nikša Marjanović, Dejan Bulajić, Dejana Jočović, Luka Mijatović, Slobodan Đukić

Ton majstori:

Zoran Sajko (HR3), Ognjen Škrborić (Radio Beograd)

Dizajn zvuka:

Milan Filipović (Radio Beograd)

Audio materijal je prvobitno snimljen kao radio-drama u okviru UrbanFestivala 2012. i u koprodukciji HR3, emisija Slika od zvuka, glavna urednica Evelina Turković, 2012.

Korišćeni arhivski materijali:

 • Arhiv Srbije
 • Narodna biblioteka Srbije
 • Hrvatski državni arhiv
 • Monografija Omladinski pokret 1919 – 1969, Slavoljub Cvetković (ured.), Mladost, 1969.

Korišćeni video materijali i snimci:

 • Studentski protesti u Beogradu (2006; 2011), razni autori
 • Inicijativa Ne damo Varšavsku, snimali Srđan Kovačević i Jasenko Rasol (Zagreb, 2010)
 • Protesti radnika firmi Trudbenik i Zastava elektro, snimke sakupio Ivan Zlatić (2011)
 • Inicijativa Srđ je naš, snimao Mario Miljak (Dubrovnik, 2013)
 • Protesti radnika firme Jugoremedija, snimke sakupio Ivan Zlatić (2004; 2005)
 • Blokada, film Igora Bezinovića (2012)
 • Glutin, Vladimir Bjeličić (nemontirani video materijal, 2010 – 2011)
 • Neposredna demokracija zahtjeva neposredni prostor, Igor Bezinović i Hrvoslava Brkušić (2012)
 • Uglyville. A Contention of Anti-Romaism in Europe, film Ivane Marjanović i Eduarda Freudmanna (2010)

Korišćene fotografije:

 • Marko Miletić
 • Nikola Dimitrijević Dema;
 • Ivica Osmanovski, serija fotografija Industrijski pejzaž, Bor, (2010.)

Hvala:

 • Stipe Ćurković, Ivana Hanaček, Marko Kostanić, Srđan Kovačević, Ana Kutleša, Matija Medenica, Miloš Miletić, Žarka Radoja, Evelina Turković, Vesna Vuković

Podrška:

 • [BLOK]
 • Akademie Schloss Solitude
 • Radio Beograd
 • Hrvatski radio 3