O solidarnosti: Zašto je važno misliti o studentskim protestima 30 ih godina XX veka

radio-drama

[2012]

Radio-drama pod nazivom O solidarnosti: Zašto je važno misliti o studentskim protestima 30-ih godina XX veka  rezultat je istraživačkog rada sprovedenog u Beogradu i Zagrebu tokom 2011. i 2012. godine, kao i prethodno organizovanog javnog razgovora i izložbe u Beogradu. Osnovna namera je da se aktualizuje deo zaboravljene istorije revolucionarnih studentskih borbi u Kraljevini Jugoslaviji i istakne povezanost studenata, njihova borba, komunikacija i solidarnost koja je često išla i van granica studentskog pokreta. Audio-vizuelna instalacija bazirana je na različitoj arhivskoj građi prikupljenoj u Beogradu i Zagrebu (saopštenja i letci studenata iz 30-ih godina XX veka, medijski izveštaji sa plenuma i protesta, policijski zapisnici, novinski članci, fotografije i sl.) koja svedoči o represiji sa kojom su se suočavali tadašnji studentski pokreti u svojoj borbi.

Studentski protesti i blokade zasnovane na principima plenuma, kao direktno demokratskog studentskog tela – poput onih održanih na Filozofskom  fakultetu u Beogradu tokom 2011. godine ili Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine – sve su češća pojava na univerzitetima Beograda, Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Novog Sada i ostalih gradova naših prostora. Ključni ciljevi svih ovih protesta odnose se na mogućnost ostvarivanja javno finansiranog obrazovanja dostupnog svima, zatim odbrane autonomije univerziteta i studentskog samoorganizovanja.

Iako ta činjenica gotovo da i nije poznata u javnosti, studentske borbe bazirane na principima direktne demokratije bile su vrlo prisutan oblik organizovanja i u naprednim, to jest, revolucionarnim studentskim pokretima na Beogradskom univerzitetu i Zagrebačkom sveučilištu između dva svetska rata, a naročito tokom 30-ih godina XX veka. Tadašnji kapitalistički poredak, ekonomska kriza i opšta fašizacija društva, samo su neke od mogućih sličnosti koje možemo da uočimo u društvenoj, političkoj i ekonomskoj situaciji sa kojom se suočavaju današnji studenti. Koliko su tadašnje studenske borbe bile važne u istoriji studentskog organizovanja govore i istorijski podaci o broju studenata uključenih u njih; otprilike polovina od ukupnog broja studenata na BU bila je uključena u napredne studentske pokrete.

Audio materijal je prvobitno snimljen kao radio-drama u okviru UrbanFestivala 2012. i u koprodukciji HR3, emisija Slika od zvuka, glavna urednica Evelina Turković, 2012.

Ton majstor: Zoran Sajko (HR3), Ognjen Škrborić (Radio Beograd).

Dizajner zvuka: Milan Filipović (Radio Beograd).

Naracija (interpretacija arhivskog materijala): Vilim Matula, Maja Katić, Petar Cvirn, Nikša Marjanović, Dejan Bulajić, Dejana Jočović, Luka Mijatović, Slobodan Đukić.

Podrška:

[BLOK]
Radio Beograd
Hrvatski radio 3