Omladinski kulturni centri Beograda

Izložba [2012]

Omladinski kulturni centri Beograda 
Izložba
30. jun, 2012.
Magacin, Kraljevića Marka 4

Izložba na diskurzivan način predstavlja arhivsku građu i metodologiju koje smo koristili u radu tokom radionice Omladiski kulturni centri Beograda. Predstavljanjem procesa rada želimo da otvorimo prostor za dalje kritičko promišljanje nastanka, rada i transformacije pomenutih institucija, u kome naše kolektivno istraživanje vidimo samo kao jedan mali deo. 

Tema radionice Omladinski kulturni centri Beograda je proces transformacije omladinskih ustanova kulture nastalih u vremenu socijalističke Jugoslavije u institucije nacionalne neoliberalne kapitalističke države. Značajan broj institucija u SFRJ osnovan je sa ciljem da se otvari prostor za omladinu i studente; pomenućemo samo neke: Tribina mladih, Novi Sad (1954), Dom omladine Beograda (1964), Studentski kulturni centar, Beograd (1968); Dom kulture „Studentski grad“, Beograd (1971); Studentski kulturni centar, Novi Sad; Omladinski klub Sonja Marinković, Novi Sad; itd. Kao polaznu osnovu za rad odabrali smo tri ustanove iz Beograda: Dom omladine, Beograd; Studentski kulturni centar, Beograd i Dom kulture „Studentski grad“. Navedene ustanove nastale su kao rezultat socijalističke kulturne politike Jugoslavije koja je čvrsto povezivala kulturu i obrazovanje. Iako ove ustanove nisu osnovane u istim društveno-političkim okolnostima i sa istovetnim ciljevima, dugoročno su poslužile kao institucionalne platforme u okviru kojih je pružana podrška alternativnoj i autonomnoj umetničkoj produkciji, naročito mlađe generacije. Treba imati u vidu da su omladinske institucije kulture bile mesta konstantnih ideoloških sukoba, da su omogućavale proizvodnju različitih umetničkih praksi, više ili manje političnih, kao i različite stepene socijalizacije mladih. Analiza „transformacija“ ovih ustanova pokreće pitanja u kojoj meri se njihova transformacija može vezati za određeni vremenski period jasno određen ekonomsko-političkim promenama, a u kojoj meri je bila rezultat protivrečnosti u politikama omladinskih kulturnih centara koje su vidljive od njihovog nastanka? 

U radu na izložbi i radionici su učestvovali: Ana Krstić, Jovanka Vojinović, Milja Radovanović, Vladimir Miladinović, Sava Jokić, Borjan Grujić, Vladimir Bjeličić, Luka Ilić, Ivana Jovanović, Jagoda Šarić, Vida Knežević, Mirjana Dragosavljević, Dejan Vasić, Marko Miletić.

Gosti predavači tokom radionice su bili: Maida Gruden, Aleksandra Sekulić, Branko Dimitrijević, Svebor Midžić, Jelena Vesić, Stevan Vuković.

Podrska: Fondacija za otvoreno društvo