Peti park

Peti park- borba za svakodnevnicu 

izložba [2010]

Autori/ke: Branko Belaćević, Dubravka Sekulić, Jelena Stefanović, Marko Miletić, Srđan Prodanović

Biblioteka „Vuk Karadžić“, Mala galerija Miljković
Bulevar Kralja Aleksandra 298

Otvaranje izložbe: 1. jun u 18h

Pre pet godina (11. juna 2005) mala zelena površina, Peti park, na opštini Zvezdara postala je mesto sukoba između građana/ki ovog dela Beograda i privatnog investitora. Izmene zakona, urbanističkih planova i izostajanje šire javne debate o tim promenama dovele su lokalno stanovništvo u situaciju da jednog jutra svoj park zateknu potpuno uništen. 

Međutim, ovo nije bio kraj parka – komšiluk je od prvog napada odlučno odgovorio i od tada sve do danas uspešno brani svoj park. Ova dugogodišnja borba koja se odigravala u različitim okvirima, od formalno pravnog do fizičkih sukoba, otvorila je mnoga pitanja na koja su prvenstveno članovi i članice Inicijative za očuvanje Petog parka nastojali/e da nađu odgovor kako bi kao grupa individua uspeli/e da ostvare kolektiv koji bi mogao da zadovolji potrebe pojedinačnih članova/ica, kao i njihovu borbu protiv privatnih, neoliberalnih, dnevno političkih interesa: 

  • Da li je zajednička imovina moguća u neoliberalnom kapitalizmu?
  • Ako je situacija „ugroženosti“ dovela do stvaranja kolektiva, da li kolektiv, stvoren u samoodbrani, može kanalisati pozitivne težnje ka boljem? 
  • Koje su moguće strategije i dometi kolektivne borbe?
  • Iako legitimna, da li kolektivna borba treba da postane i legalna? 
  • Da li zakoni i sudski sistem postoje samo za legitimisanje, očuvanje i osnaživanje specifičnih finansijskih interesa?
  • Da li samo krupni finansijski interes ima pravo odluke u budućem razvoju i preoblikovanju grada? 
  • Koja je najmanja jedinica lokalne samouprave, i da li je građani/ke mogu koristiti izvan uticaja političkih stranaka? 

Mnogo je pitanja. Pokušavajući da pronađemo odgovore na njih i otvarajući raspravu o ovoj i povezanim temama želimo da ukažemo na potencijale građanskog samoorganizovanja i kolektivne borbe za očuvanje i proširivanje prava i uticaja koje građani/ke okupljeni/e oko borbe za očuvanje Petog parka i sličnih inicijativa imaju. Takođe, želimo da otvorimo raspravu o tome ko ima na pravo na grad i odlučivanje o gradu?

Na izložbi Peti park – borba za svakodnevnicu biće prikazani intervjui sa učesnicima/cama borbe za očuvanje Petog parka, intervjui sa pojedincima/kama koji/e su podržavali/le inicijativu, foto i video dokumentacija, teorijski tekstovi, novinski članci, tajmlajn i selektivni prikaz akcija i alata koje su građani/ke koristili u svojoj borbi. 

Organizator izložbe je „Kontekst“.

Izložba je otvorena do 14. juna 2010.