Koliko politike? Angažovana umetnost u reakcionarnim vremenima

Vesna Vuković [BLOK, Zagreb]

Koliko politike? Angažovana umetnost u reakcionarnim vremenima

Predavačica: Vesna Vuković (BLOK, Zagreb)

2. decembar 2014.

“Nakon boom-a koji je od 1990-ih doživjela tzv. politička umjetnost danas sve češće svjedočimo mekšim ili tvrđim napadima na angažirane umjetničke prakse. Svi oni kreću iz opažanja kako je takva umjetnost nedovoljno umjetnička, dakle, odviše uprljana dnevnom politikom, ‘jeftinim’ aktivizmom. Potpomognut akademizacijom umjetničkog diskursa i umjetničkog obrazovanja te uz glasnu podršku stručnjaka koji zahtijevaju da umjetnost bude slobodna od ideologije i politike – simptomatično je kako si na ovom mjestu konzervativni i liberalni diskurs o umjetnosti pružaju ruku – takav tip argumentacije zauzima sve više prostora u javnim debatama. Može se zaključiti da se na polju umjetnosti upravo odvija ideološka borba, i to u momentu institucionalne, i dakako društvene, reorganizacije i odumiranja društvene funkcije umjetničkih institucija.

Namjera izlaganja je pokušati izmjestiti političku umjetnost iz povjesničarsko-umjetničarskih uvida koje je s jedne strane svode na institucionalnu kritiku, a s druge zapadaju u glorifikaciju vaninstitucionalih umjetničkih praksi. Također, namjera je izbjeći teorije koje slave inherentnu političnost umjetnosti te kroz kratak historijski hod pokušati otvoriti pitanje mjesta umjetnosti u današnjoj društvenoj konstelaciji, kako u proizvodnim odnosima, tako i u njihovoj ideološkoj reprodukciji. Posebno ću se osvrnuti na odnos umjetnosti i političkih pokreta: na to da umjetnost u trenutku slabljenja ljevice ili njezinog rastakanja u niz mikropolitičkih formacija sve intenzivnije preuzima političku agendu, kako i na to da aktivističko djelovanje preuzima umjetničke formate.”
(Vesna Vuković)

Predavanje je organizovano kao deo javnog programa seminara “Kritika narativa dominantne ideologije: medijska reprodukcija ideologije” koji se realizuje u okviru projekta “Kritička mašina”.

Vesna Vuković je članica kustoskog kolektiva [BLOK], prevoditeljica i autorica emisije “Stvarnost prostora” na III. programu Hrvatskog radija.

***

Projekat Kritička mašina se realizuje kroz seriju seminara čiji je cilj da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike koji bi se bavio analizom društvenih fenomena dostupnoj široj javnosti, na analitički postavljen način, istraživački utemeljen i sa kritičkom oštrinom. Potreba za novim analizama koje bi se konstantno suprotstavljale logici zdravog razuma i društvenog konsenzusa je, čini se, neophodna.

Podrška: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe