Projekat Kontekst galerija

[2006 – 2010]

Projekat Kontekst galerija

(2006 – 2010)

Projekat Kontekst galerija je proistekao iz Foruma mladih Centra za kulturu ’’Stari Grad’’ u Beogradu i predstavljao je inicijativu vezanu za transformaciju i revitalizaciju jednog dela Centra u galeriju koja je služila kao izložbeni prostor ali i kao mesto alternativnog obrazovanja i istraživanja u oblasti savremene umetnosti i kulture. Ideja o osnivanju galerije je nastala u avgustu 2005, a Kontekst galerija je zvanično otvorena 11. februara 2006.

O Kontekst galeriji

Kontekst galerija je bila samoorganizovan, nekomercijalan alternativni prostor koji se nalazio u Centru za kulturu „Stari grad“ u Beogradu. Kontekst galerija je pokrenuta kao program Foruma mladih Centra za kulturu Stari grad zahvaljujući otvorenosti direktorke Ljubice Beljanski Ristić koja je omogućila prostor delovanja Kontekst galerije, finansijsku i logističku podršku. Time je bila pokrenuta inicijativa transformacije jednog dela kulturnog centra u galeriju koja je služila kao izložbeni prostor, ali i kao mesto alternativnog obrazovanja i istraživanja u oblasti savremene vizuelne umetnosti i kulture. Kontekst galerija je zvanično otvorena 11. februara 2006. Od avgusta 2007. godine, Kontekst galerija se razvijala u okviru neprofitne platforme za savremenu umetnost i kulturu — Kontekst ali i dalje kao program Centru za kulturu „Stari grad“. Period od tri godine prekarnog rada galerije (i Centra) predstavljao je jedan pokušaj unapređivanja, održavanja i borbe za delovanje u uslovima konstantne neizvesnosti u smislu mogućnosti korišćenja fizičkog prostora za rad, pokušaj opstanka i realizacije nekomercijalnih programa u instituciji kulture koja pokušava da opstane u vreme kada „zakoni“ privatizacije, profita i kapitala sve više određuju svaki oblik kulturnog delovanja.

Kontekst galerija je pre svega predstavljala radove mladih umetnika i umetnica, pokretala diskusije o fenomenima u savremenoj umetnosti, kulturi i društvu. Kroz izložbe, prezentacije, predavanja, panel diskusije i radionice Kontekst galerija je težila iniciranju i razvijanju kritičkog diskursa u savremenoj umetnosti i kulturi. Rad na koncipiranju programa galerije i njegovoj realizaciji je za nas ujedno predstavljao i proces samoobrazovanja, refleksije, samokritike i promišljanja. Stoga se program galerije menjao u pravcu jasnije i doslednije vizije i profilisanja našeg delovanja u jednom društvenom okviru. Ono do čega smo, tokom rada i konstantnog procesa učenja i interakcije sa lokalnim i internacionalnim, umetničkim i — što je jako važno — aktivističkim scenama došle/i, razumevanje je našeg rada kao jedne vrste prostora za kritičko i političko delovanje kroz savremenu umetnost i kulturu.

Kontekst galerija – ADD TITLE

Katalog Kontekst arhive programa, selektovanih tekstova i intervjua sa saradnicama i saradnicima u periodu od 2006. do 2008. pogledajte ovde.

Biblioteka