Katalog izložbe Trajni čas umetnosti: Bor.

Re-izvođenje nepoznatog

Katalog izložbe: Trajni čas umetnosti: Bor. Re-izvođenje nepoznatog, Vida Knežević i
Marko Miletić (ured.), Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, 2012.