Umetnost u javnom prostoru

strategije politizacije

Umetnost u javnom prostoru: strategije politizacije
predavanje, 17. oktobar 2014.

Predavačice: Ivana Hanaček i Ana Kutleša / [BLOK] – Lokalna baza za osvježavanje kulture

Ovu je godinu kulturno-umetnička scena obeležila nizom prigodnih manifestacija tematski vezanih za stogodišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Izložbe, akcije u javnom prostoru, koncerti – bilo da su se odvijali pod visokim pokroviteljstvom političkih elita u okviru javnih institucija ili kao projektne inicijative udruženja i pojedinaca – redovito reproduciraju dominantnu revizionističku politiku. Hoće li to biti slučaj i iduće godine u kojoj obeležavamo 70 godina od kraja Drugog svjetskog rata i oslobođenja od fašizma, treba tek videti. Ipak već se sad može tvrditi da se tematiziranju antifašističkog nasleđa u umetničkom polju često pristupa iz lične perspektive, određene nostalgičnim sećanjem na detinjstvo ili mladost u socijalizmu, ili pak idealizujući i romantizujući partizansku borbu.

U tom kontekstu na predavanju je otvoreno pitanje kako proizvoditi umetničku praksu koja ne pristaje na depolitizaciju istorijskog konteksta? Kroz nekoliko primera umetničkih projekata produciranih za javni prostor Zagreba akcenat je stavljen na vlastitu metodologiju rada i pitanje odnosa umetnika i kustosa, kao i njihove zajedničke odgovornosti. Dalje, otvorena su ključna pitanja o strategijama politizacije umetnosti, ali i nužnosti prevođenja antifašističke, antiimperijalističke i antikapitalističke borbe u savremeni kontekst.

Ivana Hanaček i Ana Kutleša su članice kustoskog kolektiva BLOK koji deluje u međuprostoru umetnosti, aktivizma i urbanizma. Od 2010. kustosice su UrbanFestivala – festivala umetničkih intervencija u javnom prostoru koje istražuju svoj prostorni kontekst i društvene procese koji ga proizvode.

← blok.hr

← urbanfestival.hr

Podrška: Ministarstvo kulture i informisanja