ODSTUPANJE

Savremena umetnička scena Prištine

(2008)

ODSTUPANJE
Savremena umetnička scena Prištine
izložbe / panel diskusije / prezentacije / publikacije

22.01-05.02. 2008. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
07.02-15.02. 2008. Kontekst galerija, Beograd

Izložba Odstupanje u Novom Sadu i Beogradu predstavlja jedan deo produkcije mladih umetnica i umetnika iz Prištine koji se formiraju nakon rata 1999. godine, u vremenu kada Kosovo živi odvojeno od Srbije – generaciju umetnika koja je u Srbiji gotovo nepoznata. Poslednja izložba savremenih umetnika, danas srednje generacije, sa Kosova u Beogradu održana je 1997. godine („Përtej”, CZKD) i nakon toga, beogradska i novosadska publika se sa umetnicima, teoretičarima i kulturnim radnicima sa Kosova susretala na sporadično organizovanim prezentacijama.

Naziv projekta referiše na odstupanje ove izložbe i projekta od svakodnevnice danas u Srbiji, gde se o Kosovu govori samo u kontekstu teritorije i statusa, a u kojoj Albanci jednostavno nisu tema. Potpuna blokada informacija o Albancima i delimična o Srbima sa Kosova u svakodnevnom medijskom izveštavanju stvara nelagodu u kojoj nije primereno govoriti o ljudima koji tamo žive, što predstavlja svojevrsni informacijski genocid. Naziv takođe referiše i na odstupanje albanskog društva devedesetih iz sistema i građenje paralelnog (bojkot represivnog hegemonog sistema), odstupanje u budućnosti, u kome nereflektovana prošlost determiniše opšti i individualni pogled na svet ili odstupanje ovih umetnika sa Kosova od umetničke prakse prethodnih generacija.

Iako je Kosovo, sa manjim prekidom tokom Drugog svetskog rata, direktno ili indirektno deo Srbije od 1913. godine, zvanična politika je Albance tretirala kao strano telo i u skladu sa tim su se formirali rasistički i kultur-rasistički stereotipi o Albancima, koji su tokom devedesetih bili opravdanje za pokušaj etničkog čišćenja Kosova. Tokom poslednjih dvadeset godina komunikacija između Prištine, Beograda i Novog Sada bila je selektivna i sporadična, a takav nivo komunikacije je posledica poluzvaničnog programa aparthejda koji je sprovodio zvanični Beograd, svesne samoizolacije i bojkota zvaničnih institucija Republike Srbije od strane albanskog društva na Kosovu tokom prve polovine devedesetih i radikalizacije sukoba na Kosovu u drugoj polovini devedesetih i, prakticno, odvajanja Kosova od Srbije posle 1999. godine uspostavljanjem uprave Ujedinjenih Nacija.

Izložba preispituje dominantne kulturne hegemonije Evrope, Srbije i Kosova, kao i nacionalne i rodne identitete u polju vizuelne umetnosti koji su definisani balkanskim partikularizmima, interesnim zonama globalnih bezbednosnih alijansi, doktrinama ograničene suverenosti, nacionalizmima, uslovima i posledicama evroatlantskih integracija i učvršćivanja kapitalizma.

Radovi predstavljeni na ovoj izložbi mogu se posmatrati kao dve konceptualne celine. Prva predstavlja kritičku intervenciju umetnika sa Kosova u prostoru globalne umetničke reprezentacije i umetničkog tržišta kojim dominira Zapad. Druga celina obuhvata radove koji se bave problemima kosovskog društva i „under construction” države sa fokusom na nacionalnom i rodnom identitetu.

Namera izložbe „Odstupanje” je da, zajedno sa panel diskusijama, prezentacijama i publikacijom u narednom periodu, analizira određene činjenice koje prosečan stanovnik Srbije nije smeo ili hteo da zna. Pored kognitivne i emocionalne produkcije (umetnosti kao proizvoda na izložbi) kao dela postindustrijske kulture kao ekonomije, projekat namerava da predstavi i umetnice i umetnike, teoretičare i kulturne radnike koji će razgovarati o umetnosti, kulturi i društvu na Kosovu s posebnim fokusom na umetničke i kulturne relacije Srbije i Kosova. Šta je u ovom slučaju polje umetnosti? Polje umetnosti je mesto na kome se, između ostalog, govori o nečemu o čemu treba da se govori na javnim mestima, u medijima i parlamentu, a to je pitanje prošlosti i pitanje budućnosti suživota na ovim prostorima, pitanje samih subjekata.

Umetnici/e: Artan Baljaj / Jakup Feri / Driton Hajredini / Fljaka Haljiti / Fitore Isufi Koja / Dren Maljići / Aljban Muja / Vigan Nimani / Nurhan Cehaja / Aljketa Dzafa / Ljuljzim Zećiri

Kustosi/kinje: Vida Knežević (Beograd), Kristian Lukić (Novi Sad), Ivana Marjanović (Beč/Beograd), Gordana Nikolić (Novi Sad)

 
Produkcija i organizacija:
Institut za flesibilne kulture i tehnologije – Napon, Novi Sad
Kontekst, Beograd
Koprodukcija i koorganizacija:
Rizoma, Priština

Projekat su podržali: Pro Helvetia Beograd, European Cultural Foundation, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za kulturu „Stari Grad“ i Muzej savremene umetnosti Vojvodine.

Biblioteka